سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت
خداوند، کسی را که به خانه اش یورش بَرَندو او [در دفاع از خانواده اش [نجنگد، دشمن می دارد . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]